Algemene voorwaarden

Gitaarles Venlo heeft algemene voorwaarden die vanuit mijn ervaring tot stand zijn gekomen en mijn werkwijze aangeeft. Heeft u over deze algemene voorwaarden nog vragen dan kunt u mij e-mailen (ton@gitaarles.top) of bellen (06-81955955).

Algemeen

 • Gitaarles Venlo biedt u de mogelijkheid om per leerling één proefles te volgen.
 • Wanneer u inschrijft gaat u automatisch akkoord met mijn algemene voorwaarden
 • Gitaarles Venlo heeft het recht om onder opgave van dringende redenen het geven van muziekles aan een student te weigeren, op te schorten of te staken.

Algemene planning

Over het algemeen plan ik 40 weken van het schooljaar en houd rekening met de landelijk bepaalde vakanties in de regio Venlo. Ook nationale feestdagen geef ik geen lessen. De carnavalsvakantie en de mei vakantie kunnen afwijken. Wijzigingen voorbehouden.

5 Lessenticket

 • Betaling gebeurt door middel van een overschrijving.
 • De lessen worden gegeven nadat het lesgeld is ontvangen.
 • U betaalt per 5 lessen. De tarieven zijn inclusief btw. Voor studenten jonger dan 21 jaar geldt het zogenaamde nul % tarief. Vanaf 21 jaar moet conform de belastingwetgeving 21% aan btw in rekening worden gebracht vanaf het daarop volgende lesseizoen.
 • De les kunt u alleen telefonisch of mondeling annuleren of verzetten, tot 48 uur alvorens het lesmoment.
 • Wanneer u wilt stoppen dan geeft u dit zo snel mogelijk aan.
 • De lestickets worden in principe automatisch verlengt.
 • Vergeet u een les te annuleren, dan wordt deze wel aangerekend.Ik houdt immers rekening met uw aanwezigheid, uw plek is gereserveerd.
 • Ziekte of verhindering van de student dient dit zo snel mogelijk te worden doorgegeven. Teruggave van lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk. Wel zal de les, in overleg kunnen worden ingehaald.
 • Bij langdurige ziekte van de student kunnen de lessen tijdelijk worden stopgezet. In dat geval zal er worden overlegd over voortzetting of beëindiging van de overeenkomst.
 • Bij ziekte van mij worden deze lessen ingehaald of zal het lesgeld worden verrekend.

Aansprakelijkheid

Gitaarles Venlo is niet aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal, instrumenten of accessoires van de student als deze het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de student in en rondom de lesruimte.

NAAR HET INSCHRIJFFORMULIER